Raporty bieżące

05-11-2019 10:0617/2019Znaczne pakiety akcji

31-10-2019 14:1916/2019Powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta

27-05-2019 15:1810/2019Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu