Zawarcie istotnego porozumienia

Warszawa, dnia 2006-09-21
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 20 września 2006r. Capital Partners S.A. zawarła porozumienie ze spółką Aero Sp. z o.o. oraz jej założycielami i wspólnikami w zakresie uzgodnienia podstawowych warunków transakcji (“Termsheet”). Termsheet określa zasady i warunki dokonania inwestycji przez Capital Partners w spółkę Aero Sp. z o.o., w tym praw i obowiązków stron po dokonaniu inwestycji, włączając sposób wyjścia z inwestycji. Zamiarem stron jest zawarcie umowy inwestycyjnej i udostępnienie finansowania na inwestycje związane ze zwiększeniem możliwości produkcyjnych i rozszerzeniem oferty produktowej przez Aero Sp. z o.o. Capital Partners S.A. dostarczy finansowania Aero Sp. z o.o. poprzez objęcie nowych udziałów w Spółce w ramach podwyższenia jej kapitału zakładowego dokonywanego etapami, ale nie później niż do 31.12.2006r. W wyniku dokonania inwestycji Capital Partners S.A. posiadać będzie 32,50% w kapitale zakładowym i 32,50% głosów na zgromadzeniu wspólników w Aero Sp. z o.o.

Spólka Aero powstała w roku 1994. Celem przedsięwzięcia było zaprojektowanie, certyfikacja i wdrożenie do produkcji samolotu szkolno – turystycznego. Oferowany przez spółkę samolot AT-3 jest pierwszą w Polsce i szóstą na świecie maszyną z certyfikatem JAR-VLA

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – Informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala