O nas

Od 2002r konsekwentnie budujemy wartość, pomagając polskim firmom we wzroście konkurencyjności i innowacyjności. Jako inwestorzy, nie tylko dostarczamy kapitał, ale przede wszystkim aktywnie wspieramy naszych partnerów biznesowych. Inwestujemy w ludzi, gdyż to dzięki nim powstają biznesy i rodzą się pomysły. Wieloletnia obecność na rynku kapitałowym i private equity wraz z wiedzą finansową i biznesową pozwalają nam wprowadzać efektywne rozwiązania umożliwiające stabilny i dynamiczny rozwój przedsiębiorstw.

Nasze projekty inwestycyjne realizujemy poprzez fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners. Dzięki takiej strukturze zapewniamy przejrzystość i większe bezpieczeństwo zarówno naszym partnerom jak i inwestorom.

 


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners
Historia

Jak inwestujemy

Inwestujemy w małe i średnie przedsiębiorstwa w skali do kilkudziesięciu mln zł.
Poza kapitałem dostarczamy aktywne wsparcie dla rozwoju biznesu, finansowe know-how oraz dzielimy się doświadczeniem zdobytym jako przedsiębiorcy.
Zawsze określamy wspólne cele oraz sposoby wyjścia z inwestycji, a wzajemne relacje często wzmacniamy indywidualnie opracowywanymi programami motywacyjnymi.

Inwestycje realizujemy w ramach funduszy zarządzanych przez TFI Capital Partners.

Partnerzy o nas

Wraz z Capital Partners przeprowadziłem wykup menedżerski Monetii.

Dzięki wsparciu i kompetencjom Partnera, rozpoczęliśmy dynamiczny rozwój działalności Spółki, której sieć liczy już sobie ponad 630 placówek.  Capital Partners aktywnie wspiera rozwój naszych produktów oraz kanałów sprzedaży korporacyjnej. Od czasu MBO pozyskaliśmy kilkunastu znaczących klientów korporacyjnych a roczna wartość realizowanych przez naszą sieć płatności zbliża się do 3 miliardów zł.

Wojciech Jóźwiak, Prezes Zarządu Monetia Sp. z o.o.

Przejęcie przez Capital Partners, fuzja i restrukturyzacja dwóch pobliskich zakładów pozwoliła na stworzenie jednego z największych w Europie producentów plastikowych płyt komórkowych i pełnych oraz wyrobów z tych płyt.

Dzięki finansowaniu Capital Partners, wsparciu merytorycznym oraz zrealizowanym inwestycjom w aktywa produkcyjne Gekoplast, umacniamy swoją pozycję w europejskiej czołówce w branży oraz pracujemy nad wdrożeniem coraz to nowszych produktów i zdobyciem nowych rynków. Jako Zarząd realizujemy z Inwestorem wspólnie obrane cele, które wierzę, że zostaną zrealizowane z nawiązką i zaowocują zadawalającym wszystkich wzrostem wartości Spółki.

Piotr Górowski, Prezes Zarządu Gekoplast S.A.

Nasze inwestycje private equity

Spółki portfelowe przedstawiono w oparciu o publicznie dostępne informacje dotyczące Capital Partners SA oraz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Capital Partners SA.

Zespół

Kontakt

Dane teleadresowe

Capital Partners S.A.

ul.Królewska 16,
00-103 Warszawa
Email biuro@c-p. pl
Telefon + 48 22 330 68 80
Fax + 48 22 330 68 81