Capital Partners S.A. ostrzega przed próbami oszustw przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz na rynku forex. Nieuczciwe organizacje nakłaniają potencjalnych pokrzywdzonych do zainwestowania pieniędzy, obiecując m.in. wysokie i szybkie zyski bez ryzyka. Proponują również pomoc przy inwestowaniu, powołując się przy tym na działanie we współpracy z legalnie funkcjonującymi przedsiębiorstwami. 

Capital Partners S.A. jest spółką publiczną, notowaną na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Informujemy, że Spółka nie oferuje i nigdy nie oferowała pośrednictwa przy inwestowaniu w kryptowaluty i na rynku forex. Nie prowadzimy i nigdy nie prowadziliśmy platformy obrotu takimi instrumentami. Nie dzwonimy ani nie wysyłamy korespondencji elektronicznej w celu pozyskania potencjalnych klientów na tego typu usługi. 

Zalecamy, aby w przypadku podejrzeń co do uczciwości osób lub organizacji oferujących Państwu jakiekolwiek pośrednictwo finansowe zgłosić potencjalne nadużycie Komisji Nadzoru Finansowego (email: zgloszenia@knf.gov.pl) lub złożyć stosowne zawiadomienie w jednostce Policji. 

Zalecamy również śledzenie informacji zawartych na prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego stronie internetowej: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne