Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2023 r.

Capital Partners S.A. (dalej "Spółka") informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31 maja 2023 r. reprezentowane było 44,57% kapitału akcyjnego.Ponad 5% głosów posiadali: Bala Paweł, który wykonywał prawo…

Czytaj dalejWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 31 maja 2023 r. godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Zarząd Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 399 §1, art. 402^1 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 maja 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie.Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego…

Czytaj dalejOgłoszenie o zwołaniu na dzień 31 maja 2023 r. godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał