Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 28 listopada 2023 r.

Capital Partners S.A. (dalej "Spółka") informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 listopada 2023 r. reprezentowane było 29,56% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadał Bala Paweł,…

Czytaj dalejWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 28 listopada 2023 r.

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy

Capital Partners S.A. (dalej "Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 28 listopada 2023 r., podjęło zgodnie z porządkiem obrad uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia…

Czytaj dalejOgłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 listopada 2023 r. godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

  • Post category:Bez kategorii

Zarząd Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 399 §1, art. 402^1 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 listopada 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego…

Czytaj dalejOgłoszenie o zwołaniu na dzień 28 listopada 2023 r. godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Wypłaty z funduszy

  • Post category:Bez kategorii

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniach 31 i 30 października 2023 r. otrzymała płatności w związku z zakończeniem likwidacji odpowiednio Capital Partners Investment I FIZ w likwidacji oraz CP…

Czytaj dalejWypłaty z funduszy

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2023 r.

Capital Partners S.A. (dalej "Spółka") informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31 maja 2023 r. reprezentowane było 44,57% kapitału akcyjnego.Ponad 5% głosów posiadali: Bala Paweł, który wykonywał prawo…

Czytaj dalejWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2023 r.