Wykup certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 7 lipca 2022 r. otrzymała informację o wykupie 18.000 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ za łączną kwotę 6.380.460,00 zł. Po dokonaniu tego wykupu Spółka posiada 12.502 certyfikaty inwestycyjne Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu