Odstąpienie od przydziału Obligacji serii B

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2012r. podjął decyzję o odstąpieniu od przydziału Obligacji na okaziciela serii B emitowanych na podstawie Uchwały nr 2/III/2012 z dnia 14 marca 2012r., o czym Emitent informował Raportem bieżącym nr 5/2012 z dnia 14 marca 2012r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Paweł Bala

Prezes Zarządu