Powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta

Zarząd Capital Partners SA (dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu powiadomień o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Konrada Korobowicza, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
Treść otrzymanych powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Powiadomienie o dokonaniu w dniu 21-12-2017 transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Konrada Korobowicza
Powiadomienie o dokonaniu w dniu 22-12-2017 transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Konrada Korobowicza

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Paweł Bala
Prezes Zarządu