Ład korporacyjny

Spółka informuje:

  • odnośnie do pkt. I.Z.1.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, iż nie wypłacała dywidendy,
  • odnośnie do pkt. I.Z.1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, iż nie publikuje prognoz finansowych,
  • odnośnie do pkt. I.Z.1.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, iż nie posiada reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  • odnośnie do pkt. I.Z.1.15 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, że nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz oraz kluczowych menadżerów, a jedynym parametrem są ich kompetencje.

Raporty:

Raport bieżący nr 1/2019 – CORPORATE GOVERNANCE (rynek regulowany) – Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport bieżący nr 1/2016 – CORPORATE GOVERNANCE (rynek regulowany) – Aktualizacja informacji na temat stosowania Dobrych Praktyk 2016

Raport okresowy nr 1/2015 – CORPORATE GOVERNANCE (EBI) – Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport bieżący nr 1/2012 – CORPORATE GOVERNANCE (EBI) – Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Pliki do pobrania:

GPW Dobre Praktyki 2016, aktualizacja wg stanu na dzień 2019-03-18 – (94 KB)
GPW Dobre Praktyki 2016– (94 KB)
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku – (79 KB)
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku – (85 KB)
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku – (94 KB)
Oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego – (205 KB)

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 roku zostało przekazane wraz z raportem rocznym odpowiednio za 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 rok, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)