Przydatne linki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – www.gpw.com.pl
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych – www.seg.org.pl
Komisja Nadzoru Finansowego – www.knf.gov.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – www.kdpw.com.pl
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – www.sii.org.pl