Wybrane dane finansowe JEDNOSTKOWE (w tys. PLN) za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
Przychody z działalności podstawowej01.24019383.066120.9325139.96
Zysk/Strata na działalności podstawowej-2207.75-12796.08-15125.817694.474505.6523354.63
Zysk/Strata przed opodatkowaniem-1875.57-12440.16-15028.8217701.284571.1423350.02
Zysk/Strata netto okresu-1716.19-10256.91-12156.4915118.884627.1418468.44
Całkowite dochody netto-1716.19-10256.91-12156.4915118.884627.1418468.44
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-547.00-395.34-6390.17-1501.13-1499.82-2032.03
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-539.460.0954884.9610492.7812569.091177.02
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-350.28-455.62-47005.87-9981.93-9974.920
Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie-1436.74-850.871488.92-990.271094.34-855
Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)-0.10-0.60-0.610.650.190.75
Wybrane dane finansowe JEDNOSTKOWE (w tys. PLN) stan na 31.12.2020 r. stan na 31.12.2019 r. stan na 31.12.2018 r. stan na 31.12.2017 r. stan na 31.12.2016 r. stan na 31.12.2015 r.
Aktywa trwałe30209.6133683.4444440.71112965.43104344.16100526.05
Aktywa obrotowe3685.112454.973394.613790.244695.0714051.99
Aktywa razem33894.7236138.4147835.32116755.68109039.24114578.05
Zobowiązania długoterminowe3574.893967.955908.3915564.2412978.2613159.35
Zobowiązania krótkoterminowe420.09554.5254.083655.6862.1672.11
Kapitał własny29899.7431615.9341872.85101135.7695998.81101346.58
Kapitał zakładowy170001700017000215002300024440
Liczba akcji (w szt.)170000001700000017000000215000002300000024440000
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)1.751.852.464.704.174.14
Wybrane dane finansowe SKONSOLIDOWANE (w tys. PLN) za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
Przychody z działalności podstawowej01.2411835.8626099.9813785.6330050.46
Zysk/Strata na działalności podstawowej-2207.76-12796.08-15466.6318500.774027.7724708.46
Zysk/Strata przed opodatkowaniem-2295.73-12880.3-15458.8918508.834112.5124704.28
Zysk/Strata netto okresu-1916.94-10283.66-11939.1115231.724043.8619860.32
Całkowite dochody netto-1916.94-10283.66-11939.1115231.724043.8619860.32
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-449.21-519.68-4241.15-1724.09-3975.47490.71
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-539.463.7554859.5410485.4411654.46799.63
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-337.85-433.48-47005.87-9981.93-10758.340
Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie-1326.52-949.413612.53-1220.58-3079.351290.34
Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)-0.11-0.61-0.600.660.170.81
Wybrane dane finansowe SKONSOLIDOWANE (w tys. PLN) stan na 31.12.2020 r. stan na 31.12.2019 r. stan na 31.12.2018 r. stan na 31.12.2017 r. stan na 31.12.2016 r. stan na 31.12.2015 r.
Aktywa trwałe30209.6231652.1442762.9111324.7102202.9898401.32
Aktywa obrotowe1650.482452.086632.26098.198009.4422612.54
Aktywa razem36054.0437540.5649395.1117961.93110212.42121013.86
Zobowiązania długoterminowe3574.93967.965908.415573.1512978.2713159.68
Zobowiązania krótkoterminowe420.1554.54316.54484.68667.24572.76
Kapitał własny30969.5632886.543170.16101816.7496566.95103281.42
Kapitał zakładowy170001700017000215002300024440
Liczba akcji (w szt.)170000001700000017000000215000002300000024440000
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)1.821.942.544.744.204.23