Wybrane dane finansowe JEDNOSTKOWE (w tys. PLN) za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Przychody z działalności podstawowej6 034,2901,24019 383,066 120,93
Zysk/Strata na działalności podstawowej3 513,54-2 207,75-12 796,08-15 125,817 694,474 505,65
Zysk/Strata przed opodatkowaniem3 692,62-1 875,57-12 440,16-15 028,8217 701,284 571,14
Zysk/Strata netto okresu3 164,47-1 716,19-10 256,91-12 156,4915 118,884 627,14
Całkowite dochody netto3 164,47-1 716,19-10 256,91-12 156,4915 118,884 627,14
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 993,44-547,00-395,34-6 390,17-1 501,13-1 499,82
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej11 656,22-539,460,0954 884,9610 492,7812 569,09
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-6 744,20-350,28-455,62-47 005,87-9 981,93-9 974,92
Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie918,58-1 436,74-850,871 488,92-990,271 094,34
Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,21-0,10-0,60-0,610,650,19
Wybrane dane finansowe JEDNOSTKOWE (w tys. PLN) stan na 31.12.2021r.stan na 31.12.2020r. stan na 31.12.2019r. stan na 31.12.2018r. stan na 31.12.2017r. stan na 31.12.2016r.
Aktywa trwałe21 347,0330 209,6133 683,4444 440,71112 965,43104 344,16
Aktywa obrotowe7 595,373 685,112 454,973 394,613 790,244 695,07
Aktywa razem28 942,4033 894,7236 138,4147 835,32116 755,68109 039,24
Zobowiązania długoterminowe2 587,603 574,893 967,955 908,3915 564,2412 978,26
Zobowiązania krótkoterminowe44,51420,09554,5254,0855,6862,16
Kapitał własny26 310,3029 899,7431 615,9341 872,85101 135,7695 998,81
Kapitał zakładowy1 365,631 700,0017 000,0017 000,0021 500,0023 000,00
Liczba akcji (w szt.)13 656 29517 000 00017 000 00017 000 00021 500 00023 000 000
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)1,931,761,852,464,704.17
Wybrane dane finansowe SKONSOLIDOWANE (w tys. PLN) za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Przychody z działalności podstawowejnd01,2411 835,8626 099,9813 785,63
Zysk/Strata na działalności podstawowejnd-2 207,76-12 796,08-15 466,6318 500,774 027,77
Zysk/Strata przed opodatkowaniemnd-2 295,73-12 880,3-15 458,8918 508,834 112,51
Zysk/Strata netto okresund-1 916,94-10 283,66-11 939,1115 231,724 043,86
Całkowite dochody nettond-1 916,94-10 283,66-11 939,1115 231,724 043,86
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnejnd-449,21-519,68-4 241,15-1 724,09-3 975,47
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnejnd-539,463,7554 859,5410 485,4411 654,46
Środki pieniężne netto z działalności finansowejnd-337,85-433,48-47 005,87-9 981,93-10 758,34
Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresiend-1 326,52-949,413 612,53-1 220,58-3 079,35
Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)nd-0,11-0,61-0,600,660,17
Wybrane dane finansowe SKONSOLIDOWANE (w tys. PLN) stan na 31.12.2021r. stan na 31.12.2020r. stan na 31.12.2019r. stan na 31.12.2018r. stan na 31.12.2017r. stan na 31.12.2016r.
Aktywa trwałend30 209,6231 652,1442 762,9111 324,7102 202,98
Aktywa obrotowend1 650,482 452,086 632,26 098,198 009,44
Aktywa razemnd36 054,0437 540,5649 395,1117 961,93110 212,42
Zobowiązania długoterminowend3 574,93 967,965 908,415 573,1512 978,27
Zobowiązania krótkoterminowend420,1554,54316,54484,68667,2
Kapitał własnynd30 969,5632 886,543 170,16101 816,7496 566,95
Kapitał zakładowynd1 700,0017 000,0017 000,0021 500,0023 000,00
Liczba akcji (w szt.)nd17 000 00017 000 00017 000 00021 500 00023 000 000
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)nd1,821,942,544,744,20