Wybrane dane finansowe JEDNOSTKOWE (w tys. PLN) za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
Przychody z działalności podstawowej400,007 401,946 034,2901,240
Zysk/Strata na działalności podstawowej-1 994,816 434,043 513,54-2 207,75-12 796,08-15 125,8
Zysk/Strata przed opodatkowaniem-1 888,696 624,083 692,62-1 875,57-12 440,16-15 028,82
Zysk/Strata netto okresu-1 537,805 526,513 164,47-1 716,19-10 256,91-12 156,49
Całkowite dochody netto-1 537,805 526,513 164,47-1 716,19-10 256,91-12 156,49
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-920,29-2 285,07-3 993,44-547,00-395,34-6 390,17
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 435,7526 868,0411 656,22-539,460,0954 884,96
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-4 236,80-24 122,04-6 744,20-350,28-455,62-47 005,87
Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie-721,34460,93918,58-1 436,74-850,871 488,92
Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)-0,150,460,21-0,10-0,60-0,61
Wybrane dane finansowe JEDNOSTKOWE (w tys. PLN) stan na 31.12.2023stan na 31.12.2022stan na 31.12.2021stan na 31.12.2020stan na 31.12.2019stan na 31.12.2018
Aktywa trwałe14,514,5621 347,0330 209,6133 683,4444 440,71
Aktywa obrotowe1 629,777 859,277 595,373 685,112 454,973 394,61
Aktywa razem1 644,287 863,8328 942,4033 894,7236 138,4147 835,32
Zobowiązania długoterminowe20,54383,102 587,603 574,893 967,955 908,39
Zobowiązania krótkoterminowe81,9958,2644,51420,09554,5254,08
Kapitał własny1 541,757 422,4726 310,3029 899,7431 615,9341 872,85
Kapitał zakładowy1 000,001 000,001 365,631 700,0017 000,0017 000,00
Liczba akcji (w szt.)10 000 00010 000 00013 656 29517 000 00017 000 00017 000 000
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)0,150,741,931,761,852,46
Wybrane dane finansowe SKONSOLIDOWANE (w tys. PLN) za okres od 01.01.2022 do 31.12.2023za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
Przychody z działalności podstawowejndndnd01,2411 835,86
Zysk/Strata na działalności podstawowejndndnd-2 207,76-12 796,08-15 466,63
Zysk/Strata przed opodatkowaniemndndnd-2 295,73-12 880,3-15 458,89
Zysk/Strata netto okresundndnd-1 916,94-10 283,66-11 939,11
Całkowite dochody nettondndnd-1 916,94-10 283,66-11 939,11
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnejndndnd-449,21-519,68-4 241,15
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnejndndnd-539,463,7554 859,54
Środki pieniężne netto z działalności finansowejndndnd-337,85-433,48-47 005,87
Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresiendndnd-1 326,52-949,413 612,53
Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)ndndnd-0,11-0,61-0,60
Wybrane dane finansowe SKONSOLIDOWANE (w tys. PLN) stan na 31.12.2023stan na 31.12.2022stan na 31.12.2021stan na 31.12.2020stan na 31.12.2019stan na 31.12.2018
Aktywa trwałendndnd30 209,6231 652,1442 762,9
Aktywa obrotowendndnd1 650,482 452,086 632,2
Aktywa razemndndnd36 054,0437 540,5649 395,1
Zobowiązania długoterminowendndnd3 574,93 967,965 908,4
Zobowiązania krótkoterminowendndnd420,1554,54316,54
Kapitał własnyndndnd30 969,5632 886,543 170,16
Kapitał zakładowyndndnd1 700,0017 000,0017 000,00
Liczba akcji (w szt.)ndndnd17 000 00017 000 00017 000 000
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)ndndnd1,821,942,54