Zarząd


Paweł Bala — Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Makler papierów wartościowych – licencja nr 590

TFI Capital Partners SA2018nadalWiceprezes Zarządu
Dom Maklerski Capital Partners SA20052018Wiceprezes Zarządu
Capital Partners SA2003nadalZałożyciel, Prezes Zarządu, CEO
Tauro Invest sp. z o.o.20022004Prezes Zarządu
ProCapital SA19952001Członek Zarządu
Dom Maklerski Arabski i Gawor s.c.19931995Zastępca Dyrektora

Obecne rady nadzorcze: Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o., Piotr i Paweł S.A., Piotr i Paweł Detal sp. z o.o.Rada Nadzorcza


Jacek Jaszczołt — Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektryczny).
Posiada licencję maklerską numer 196.

WIFM S.A.20162016Prezes Zarządu
Dom Maklerski Consus S.A.20122016Członek Zarządu, odpowiedzialny m.in. za Departament Rynku Pierwotnego, Departament Marketingu, oraz Departament Zarządzania Aktywami
Dom Maklerski AMERBROKERS S.A.20002011Prezes Zarządu
Bank Amerykański w Polsce S.A.19942000związany z Bankiem początkowo jako organizator, a następnie jako Dyrektor Domu Maklerskiego Amerbrokers
Biuro Maklerskie Banku Rozwoju Eksportu19921994Kierownik Zespołu Rynku Wtórnego

Od 2016 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowo-strategicznego.
Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Finhouse S.A. i TFI Capital Partners S.A.
Ponadto był Członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. a także Członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich.Katarzyna Perzak-Shultz — Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Jest certyfikowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych kandydatem na członka organów nadzorczych.

ADS Partners Sp. z o.o. (doradztwo z zakresu relacji inwestorskich)2015nadalPrezes Zarządu
PKP Cargo S.A.20132014Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Empik Media & Fashion S.A.20112013Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich
Innova Capital, fundusz private equity20072011Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich
Asseco Poland S.A. (wcześniej Softbank S.A.)20042007Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich
Millennium Dom Maklerski20002004Analityk Rynku Akcji
Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A., Departament Corporate Finance19972000Project Manager

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej TFI Capital Partners S.A.
Katarzyna Perzak-Shultz spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.
Pani Katarzyna Perzak-Shultz jest niezależnym członkiem Komitetu Audytu i pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.Sławomir Gajewski — Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział matematyki).
Doradca Inwestycyjny, licencja nr 37.

Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.19982003Prezes Zarządu
Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.19961998Członek Zarządu, odpowiedzialny za zarządzanie portfelami akcyjnymi.
Credit Suisse Asset Management (Londyn)19951996Analityk finansowy
Departament Finansowy Banku PEKAO S.A.19921995Analityk finansowy

Sławomir Gajewski prowadzi obecnie własną działalność inwestycyjną.
Ponadto był członkiem Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
Sławomir Gajewski spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.
Pan Sławomir Gajewski jest nieżaleznym członkiem Komitetu Audytu.Zbigniew Kuliński — Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Elektroniki i Elektrotechniki Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy

Hydrapres MT sp. z o.o.2017nadalPrezes Zarządu
Hydrapres S.A., spółka giełdowa20122016Prezes Zarządu
Spin S.A., spółka giełdowa 20042008Wiceprezes Zarządu
Telmax S.A., spółka giełdowa 19922004Prezes Zarządu
Mikrotech Sp. z o.o.19891991Dyrektor handlowy
Zakład Telkom – Elfa w Bydgoszczy19761989Kierownik Sekcji Automatyki w Dziale Postępu Technicznego
Zespół Szkół Samochodowych i Zespół Szkół Mechanicznych19741976Nauczyciel

Ponadto był Członkiem Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.Marcin Rulnicki — Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Zarządzania). Uzyskał tytuł magistra ekonomii ze specjalizacją w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw.
Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Asseco South Eastern Europe S.A., spółka notowanej na GPW2012nadalCzłonek Zarządu ds. Finansowych
Asseco Poland S.A.20092012Corporate Finance Manager, zakres obowiązków obejmował przede wszystkim koordynację finansowych aspektów zagranicznych projektów akwizycyjnych oraz nadzór właścicielski nad zagranicznymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Asseco. W tej roli pełnił między innymi funkcje: Członka Rady Dyrektorów Grupy Asseco odpowiedzialnego za finanse, Przewodniczącego Rady Dyrektorów Formula Systems (Izrael), Członka Rady Nadzorczej Matrix42 A.G. (Niemcy) oraz Członka Zarządu Asseco South Western Europe S.A.
Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A., spółka notowana na GPW20062008Wiceprezes a następnie p/o Prezesa Zarządu
Heitman Financial20022006zarządzanie funduszami inwestującymi w nieruchomości, prowadzenie zespołu odpowiedzialnego za finanse spółek celowych w Europie Środkowo-Wschodniej
Arthur Andersen, a następnie Ernst&Young20002002Audytor

Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej ASSECO SEE d.o.o. Belgrad (Serbia), ASSECO SEE dooel Skopje (Macedonia), ASSECO SEE d.o.o. Zagreb (Chorwacja) oraz Symbio Polska S.A.
Pan Marcin Rulnicki jest członkiem Komitetu Audytu.