Kalendarium

27-10-2020 — Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

08-09-2020 — Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.

28-04-2020 — Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

06-02-2020 — Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

06-02-2020 — Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok