Kalendarium

25-10-2018 — Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2018r.

07-09-2018 — Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2018r.

26-04-2018 — Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2018r.

20-03-2018 — Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2017r.

20-03-2018 — Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2017r.