Kalendarium

24-10-2019 — Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.

05-09-2019 — Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

25-04-2019 — Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.

21-03-2019 — Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

21-03-2019 — Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok