Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw poboru akcji serii E

Warszawa, dnia 2006-10-31
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 31 października br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podał termin notowania 12.020.000 praw poboru do akcji serii E Capital Partners S.A. (CPAP), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLCPTLP00072”.
Pierwszy dzień notowań prawa poboru ustalony został na 2 listopada 2006r., a ostatni dzień notowań prawa poboru na 8 listopada 2006r.

Podstawa Prawna: par. 34 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala