Projekty uchwał na ZWZ Capital Partners SA zwołane na dzień 19 czerwca 2008r.

Warszawa, dnia 2008-06-03
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 19/2008 – Projekty uchwał na ZWZ Capital Partners SA zwołane na dzień 19 czerwca 2008r.

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączonym dokumencie projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2008r.
Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. wyraziła pozytywną opinię co do ich brzmienia.

Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 19 czerwca 2008r.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala