Daty przekazywania raportów okresowych

Warszawa, dnia 2002-07-23

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 12/2002 – daty przekazywania raportów okresowych

Zarząd Capital Partners S.A. określił stałe daty przekazywania raportów okresowych na rok obrotowy 2002:

•raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego w terminie do 2 sierpnia 2002 roku,
•raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego w terminie do 4 listopada 2002 roku,
•raport kwartalny za ostatni kwartał roku obrotowego w terminie do 14 lutego 2003 roku,
•raport roczny w przeciągu 7 dni od daty otrzymania opinii wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie do 30 czerwca 2003 roku.

Podstawa Prawna: par. 61 ustęp 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu.

Prezes zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Krzysztof Pietkun