Plany Emitenta na rok 2008

Warszawa, dnia 2008-01-29
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 6/2008 – Plany Emitenta na rok 2008

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym o godz. 10:30 odbędzie się konferencja prasowa dotycząca prezentacji pt. “Capital Partners S.A. Podsumowanie działalności oraz plany na rok 2008”.

Poza ogólnymi informacjami dotyczącymi dotychczasowych dokonań Capital Partners S.A. w prezentacji przedstawione zostaną założenia odnośnie głównych celów Emitenta na rok 2008, w tym m.in.:
(i) stopniowe zmniejszanie liczby spółek portfelowych przy stopniowym zwiększaniu średniej wartości dokonywanych inwestycji kapitałowych, oraz
(ii) zwiększanie liczby realizowanych projektów doradczych związanych z oferowaniem produktów bankowości inwestycyjnej realizowanych wspólnie z Domem Maklerskim Capital Partners S.A.

W szczególności, w ramach posiadanego przez Capital Partners S.A. zaangażowania kapitałowego wynikającego z dotychczasowych inwestycji kapitałowych Emitent planuje m.in.:
(i) wprowadzenie na parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub do obrotu na NewConnect pięciu podmiotów, tj.: WiedzaNet S.A., Aero Sp. z o.o., 123market.pl S.A., Bać-Pol S.A. i Piecexport Sp. z o.o,
(ii) pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego dla PTV Production Sp. z o.o., Livechat Software S.A. i Telecom Partners Sp. z o.o.,
(iii) zwiększenie potencjału a także zwiększenie, głównie poprzez akwizycje potencjału innych spółek portfelowych (np. spółek z branży budowlanej – Bipromet S.A. i Piecexport Sp. z o.o. czy w sektorze dystrybucji – BaćPol S.A.).

Dodatkowo, w celu zwiększenia wartości dla swoich Akcjonariuszy, Emitent rozważa możliwość wprowadzenia mechanizmów mających na celu optymalizację podatkową prowadzonej działalności, w tym w szczególności wykorzystanie dostępnych struktur prawnych w wybranych jurysdykcjach Unii Europejskiej.

Prezentacja znajduje się na stronie internetowej Capital Partners SA tutaj

Podstawa Prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala