Liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 15 maja 2018 r. informacji z Domu Maklerskiego BOŚ S.A., że w ramach ogłoszonej w dniu 27 kwietnia 2018 r. (Raport bieżący nr 17/2018) „Oferty zakupu akcji spółki Capital Partners S.A.” przedstawionej w wykonaniu Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 19 kwietnia 2018 r. Akcjonariusze złożyli 384 oferty sprzedaży obejmujące łącznie 17.643.039 akcji Spółki.
Oferta zakupu obejmuje 4.500.000 akcji, w związku z czym Spółka nabędzie akcje objęte ofertami sprzedaży z zastosowaniem proporcjonalnej redukcji. Na podstawie otrzymanej informacji średnia stopa alokacji wyniesie 25,51%. Planowanym dniem rozliczenia transakcji jest 18 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu