Umorzenie obligacji własnych

Warszawa, dnia 2003-07-01
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, o dokonaniu umorzenia obligacji na okaziciela, oznaczonych kodem PLCPTLP00023 z terminem wykupu 5 czerwca 2004 roku w liczbie 75 (siedemdziesiąt pięć), o łącznej wartości nominalnej 7 500 złotych (siedem tysięcy pięćset).

W związku z powyższym w dniu 30 czerwca 2003r. zostały złożone wymagane dokumenty do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Podstawa Prawna: par. 15 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001