Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2006-11-03
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 3 listopada 2006r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Pana Pawła Bali o zbyciu przez niego łącznie 445.000 akcji Emitenta w wyniku zawartych w dniu 30 października br. pakietowych pozasesyjnych transakcji sprzedaży, przy czym 260.000 akcji w cenie 7,50 zł za jedną akcję a 185.000 akcji w cenie 7,00 zł za jedna akcję.

Podstawa Prawna: art. 60 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz