Wyznaczenie ostatniego dnia obrotu na rynku nieurzędowym Centralnej Tabeli Ofert

Warszawa, dnia 2004-08-17
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 16 sierpnia 2004r. Zarząd Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert Uchwałą Nr 99/04 wyznaczył ostatni dzień obrotu akcjami Capital Partners S.A. oznaczonymi na rynku symbolem CAPITAL na dzień 19 sierpnia br.

Podstawa Prawna: par. 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001