Oddalenie skargi kasacyjnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z 30 marca 2021 roku Zarząd Capital Partners S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika procesowego informuję o uzyskaniu w dniu 22 listopada 2023 roku informacji z Sądu Najwyższego, iż wyrokiem z dnia 7 listopada 2023 roku wydanym na posiedzeniu niejawnym (sygn. akt II CSKP 1348/22), Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Capital Partners S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 listopada 2020 roku, sygn. akt I AGa 126/19 w sprawie z powództwa Capital Partners S.A. przeciwko SGB – Bank S.A. oraz Polnord S.A. (obecnie WWA Development S.A.). Sąd Najwyższy zasądził jednocześnie od Capital Partners S.A. na rzecz SGB – Bank S.A. oraz Polnord S.A. (obecnie WWA Development S.A.) po 12.500 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu