Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2008-01-23
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 5/2008 – informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 23 stycznia 2008r. otrzymał zawiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez osoby zobowiązane, tj. Prezesa Zarządu Pana Pawła Bala oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Kulińskiego.
W dniu 17 stycznia 2008r. Pan Paweł Bala, Prezes Zarządu Capital Partners S.A., sprzedał 420.000 szt. akcji po cenie 5,00 zł za jedną akcję. Tryb zawarcia transakcji – inna czynność prawna, miejsce transakcji – inne.
W dniu 17 stycznia 2008r. Pan Zbigniew Kuliński, Członek Rady Nadzorczej Capital Partners S.A., kupił 420.000 szt. akcji po cenie 5,00 zł za jedną akcję. Tryb zawarcia transakcji – inna czynność prawna, miejsce transakcji – inne. Pan Zbigniew Kuliński zaznaczył, iż nabycie akcji Capital Partners S.A. traktuje jako inwestycję długoterminową.

Podstawa Prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala