Powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta

Zarząd Capital Partners SA ( dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu powiadomień o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez: i) Pana Pawła Bala pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, ii) Panią Annę Bala, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu, iii) Pana Konrada Korobowicza, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, iv) Pana Adama Chełchowskiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, v) Pana Sławomira Gajewskiego, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, vi) Pana Zbigniewa Kulińsliego, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz vii) Panią Joannę Kwiatkowską-Rulnicką, będącą osobą blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.
Treść otrzymanych powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Pawła Bala
Powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Annę Bala
Powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Konrada Korobowicza
Powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Adama Chełchowskiego
Powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Sławomira Gajewskiego
Powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Zbigniewa Kulińskiego
Powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Joannę Kwiatkowską-Rulnicką

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Paweł Bala
Prezes Zarządu