Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2008-08-20
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 25/2008 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 20 sierpnia 2008r. otrzymał zawiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.
W dniu 19 sierpnia 2008r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nabył łącznie 7.600 szt. akcji po cenie 2,40 zł za jedną akcję, na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnych zwykłych.
W dniu 20 sierpnia 2008r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nabył 1.000 szt. akcji po cenie 2,40 zł za jedną akcję, na Giełdzie Papierów Wartościowych w trybie transakcji sesyjnej zwykłej.

Prezes Zarządu
Paweł Bala