Zmniejszenie udziału znacznego Akcjonariusza

Warszawa, dnia 2006-07-11
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 11 lipca 2006r. otrzymał zawiadomienie od Pana Pawła Bali o zmniejszeniu się udziału Pana Pawła Bali w ogólnej liczbie głosów Spółki, w wyniku rejestracji przez Sąd z dniem 30 czerwca 2006r. podwyższenia kapitału zakładowego Capital Partners S.A. o 520.000 akcji serii D.
Przed dokonaniem rejestracji posiadane przez Pana Pawła Balę akcje, w ilości 3.875.504 sztuk, stanowiły 33,70% udziału w kapitale akcyjnym Capital Partners S.A. i 33,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu rejestracji akcje te stanowią 32,24% udziału w kapitale akcyjnym i 32,24% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz