Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Capital Partners S.A. _dalej “Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu 29 lipca 2022 r. powiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez Panią Joannę Kwiatkowską-Rulnicką, osobę blisko związaną z Panem Marcinem Rulnickim – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Złączniki: Powiadomienie o dokonaniu w dniu 28 lipca 2022 r. transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Joannę Kwiatkowską-Rulnicką

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Paweł Bala

Prezes Zarządu