Informacja o stosowaniu zasad określonych w “Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

Raport bieżący nr 1/2008 – informacja o stosowaniu zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

Działając na podstawie § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że zamierza przestrzegać zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie “Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW” za wyjątkiem poniższej zasady:

Zasada II. 2.
“Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.(…)”

Zasada ta aktualnie nie jest stosowana, Emitent oświadcza, że dostosuje się do stosowania tej zasady w części II. pkt 1 do końca 2008 roku.

Prezes Zarządu
Paweł Bala