Przystąpienie do Invest House Mazury Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 2007-06-19
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 37/2007 – przystąpienie do Invest House Mazury Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2007r. złożył oświadczenie o przystąpieniu do Spółki Invest House Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej “IHM”) na mocy złożonej Emitentowi oferty. Capital Partners S.A. obejmie 1.810 nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym IHM o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Udziały zostały pokryte w całości poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 1.810.000,00 zł. Po zarejestrowaniu podwyższonego kapitału udział Capital Partners S.A. w kapitale zakładowym IHM wynosić będzie 45,25%. Pozostałe udziały zostały objęte za wkłady pieniężne przez Invest House Sp. z o.o (51%) oraz architekta Tadeusza Lemańskiego (3,75%).

IHM została powołana do zrealizowania inwestycji polegającej na budowie i zarządzaniu zamkniętym osiedlem luksusowych domów w miejscowości Tałty, położonej na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jednocześnie informujemy, że w dniu 20 czerwca 2007 roku IHM nabyła nieruchomości gruntowe z dostępem do jeziora Tałtowisko o łącznej powierzchni 38,4 ha za łączną kwotę 3,9 mln złotych. Nabyte tereny objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XLIII/328/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach. Powyższe tereny mają dostęp do niezbędnej infrastruktury wodociągowej, elektrycznej, gazowej i kanalizacyjnej. Zamiarem IHM jest budowa od 65 do 130 jednostek, które realizowane będą w regionalnym stylu ze szczególnym uwzględnieniem harmonijnego wkomponowania budynków w teren. Rozpoczęcie prac związanych z realizacją inwestycji planowane jest na październik 2007 roku.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala