Wycena i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. otrzymał oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 30.03.2018 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 464,02 zł. Na dzień 29.12.2017 r. wartość ta wynosiła 487,55 zł. Po umorzeniu 115.000 certyfikatów inwestycyjnych za łączną kwotę 53.362,3 tys. zł Spółka posiada łącznie 111.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 29.12.2017 r. Spółka posiadała 226.629 certyfikatów inwestycyjnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu