Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

Warszawa, dnia 2009-01-27
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 4/2009 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.
I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za IV kwartał 2008r. – 26 lutego 2009r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2009r. – 14 maja 2009r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za II kwartał 2009r. – 13 sierpnia 2009r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2009r. – 10 listopada 2009r.
II. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2009r. – 24 września 2009r.
III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2008 – 2 czerwca 2009r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2008 – 2 czerwca 2009r.

Podstawa Prawna: par. 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala