Nabycie aktywów o znacznej wartości przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2007-04-19
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2007r. otrzymał od Spółki CP Energia S.A. zawiadomienie o zawarciu przez Spółkę CP Energia S.A. w dniu 18 kwietnia br. umów w przedmiocie:
(i) nabycia 3000 udziałów spółki Projekt Energia Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział za łączną cenę 1.500.000,00 zł; nabyte przez CP Energia S.A. udziały stanowią 100% udziałów Spółki Projekt Energia Sp. z o.o.
(ii) nabycia 7600 udziałów spółki Carbon Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział i cenie nabycia 1000, 00 zł każdy udział za łączną cenę 7.600.000,00 zł; nabyte przez CP Energia S.A. udziały stanowią 100% udziałów Spółki Carbon Sp. z o.o.

Capital Partners S.A. posiada 50% akcji i 50% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki CP Energia S.A.

Informacje dodatkowe

Spółka Projekt Energia Sp. z o.o. została powołana w dniu 25.07.2003 r. Działalności spółki obejmuje proces gazyfikacji gminy Wieczfnia Kościelna w woj. mazowieckim w oparciu o gaz sieciowy. Spółka posiada sieć gazową o estymowanej sprzedaży do klienta końcowego 2,5 mln m3 rocznie (spółka posiada ponadto nadwyżkę przydzielonego gazu sieciowego, którą wykorzysta w działaniach handlowych).

Spółka Carbon Sp. z o.o. została powołana w dniu 22.12.2005 r. Działalność spółki obejmuje proces gazyfikacji gminy Karczew, Osieck i Sobienie Jeziory w woj. mazowieckim w oparciu o gaz sieciowy, przy czym będzie on częściowo bazował również na gazie uzyskiwanym w wyniku regazyfikacji LNG przy docelowym założeniu podłączenia do sieci gazociągów przesyłowych OGP Gazsystem S.A. Spółka posiada sieć gazową o estymowanej sprzedaży do klienta końcowego 27 mln m3.

Podstawa Prawna: art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala