Nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2006-12-07
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 6 grudnia 2006r. spółka zawarła z IQ Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Umowę nabycia udziałów spółki “e-Muzyka.pl” Sp. z o.o. oraz Umowę Inwestycyjną, regulującą prawa i obowiązki udziałowców w zakresie dalszego rozwoju spółki i strategii wyjścia z inwestycji, której stronami są: IQ Mobile Sp. z o.o., Robert Knaź (Prezes Zarządu e-Muzyka.pl) oraz spółka.
Na mocy zawartych umów Capital Partners S.A. zainwestuje łącznie 2.525.000,00 PLN, przy czym inwestycja nastąpi w dwóch etapach. W pierwszym etapie nabytych zostało 90 udziałów spółki, stanowiących 90% kapitału zakładowego, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, za łączną kwotę 2.295.000,00 zł. Do drugiego etapu inwestycji Capital Partners S.A. przystąpi po podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników “e-Muzyka.pl” Sp. z o.o. uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł w drodze utworzenia 900 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, poprzez objęcie 460 nowych udziałów “e-Muzyka.pl” Sp. z o.o. za łączną kwotę 230.000,00 zł. Po zamknięciu drugiego etapu inwestycji, Capital Partners S.A. posiadać będzie 55% kapitału zakładowego “e-Muzyka.pl” Sp. z o.o.

Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki “e-Muzyka.pl” Sp. z o.o.
Nabyte aktywa finansowane są ze środków własnych. Inwestycja w spółkę “e-Muzyka.pl” Sp. z o.o. jest krótkoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.

e-Muzyka.pl to spółka świadcząca usługi w zakresie dystrybucji muzyki na cyfrowych polach eksploatacji, działająca na pograniczu branży muzycznej, telekomunikacyjnej oraz mediów. Jest jedyną w Polsce firmą, która zajmuje się pozyskiwaniem i agregowaniem praw do sprzedaży kontentu multimedialnego od firm fonograficznych. Współpracuje między innymi z takimi firmami jak: Magic Records, UMC Records, Camey Records, Impresariat, Topless Records. e-Muzyka.pl posiada na wyłączność prawa do dystrybucji polskiego i części zagranicznego kontentu na Polskę i kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest również dysponentem praw do elektronicznych form sprzedaży wizerunku artystów oraz ich teledysków, niezbędnych w tego rodzaju działalności. Partnerami spółki są zarówno operatorzy telekomunikacyjni: PTC ERA, Polkomtel; portale internetowe: interia.pl, wp.pl; internetowe sklepy muzyczne: iplay.pl oraz największe firmy specjalizujące się w udostępnianiu i sprzedaży kontentu mobilnego – Wydawnictwo Bauer, Avantis, Telecom Media, Teleaudio, MNI, EL2, Pulsar, Matrix, One2one. Firma jest producentem zaawansowanego technologicznie kontentu, w szczególności dzwonków do telefonów komórkowych (w tym wszelkich opracowań muzycznych), cyfrowych wersji utworów audio oraz video przeznaczonych do dystrybucji mobilnej oraz internetowej. Poza produkcją na potrzeby własnego katalogu, współpracuje w tej dziedzinie między innymi z Warner Music, Universal Music, Ericsson. e-Muzyka.pl posiada własną platformę serwerową oraz zaawansowaną technologicznie autorską aplikację, serwującą kontent klientom końcowym. Aplikacja ta jest wykorzystywana przez większość współpracujących ze spółką firm.
Na mocy posiadanych umów, reprezentując prawa wykonawców, producentów jak również do części katalogu autorów, współpracuje z większością uczestników rynku muzycznego (w tym również z organizacjami zbiorowego zarządzania) w pracach nad uporządkowaniem polskiego rynku pod kątem sprzedaży muzyki poprzez media cyfrowe.

Firma działa na rynku od 2003 roku. Jej kadra wywodzi się z branży muzycznej oraz branży nowych technologii (mobilnych i internetowych). W roku 2005 spółka osiągnęła 1,2 mln PLN przychodów oraz 44 tys. PLN zysku netto. Po 10 miesiącach 2006 roku odpowiednio 2,0 mln PLN i 187 tys. PLN.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Prezes Zarządu
Paweł Bala