Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, dnia 2006-12-06
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 6 grudnia 2006r. otrzymał zawiadomienie od Pana Tomasza Kozieł, Członka Rady Nadzorczej Capital Partners S.A., o zbyciu przez niego 10.180 akcji Capital Partners S.A. w wyniku zawartych w dniu 5 grudnia br. transakcji sprzedaży. Cena jednej akcji wyniosła 8,30 zł.

Podstawa Prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala