Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”), na podstawie § 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

  1. Raport roczny za 2023 rok – 15 lutego 2024 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 17 kwietnia 2024 r.
  3. Raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 12 września 2024 r.
  4. Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 16 października 2024 r.

Spółka, na podstawie § 79 ust. 2 ww. rozporządzenia, nie będzie publikować raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Paweł Bala

Prezes Zarządu