Wejście w życie uchwały w sprawie powołania osoby zarządzającej Emitentem

Warszawa, dnia 2008-08-26
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 26/2008 – Wejście w życie uchwały w sprawie powołania osoby zarządzającej Emitentem

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 10/2008 z dnia 7 marca 2008r. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2008r. otrzymał postanowienie o dokonaniu w dniu 19 sierpnia 2008r. przez właściwy sąd zmiany par. 9.1. Statutu Spółki.
Tym samym weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej Spółki powołująca do Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Adama Chełchowskiego.
Pan Adam Chełchowski, w związku z powyższym, złożył w dniu dzisiejszym rezygnację z prokury.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Wiceprezes Zarządu
Adam Chełchowski