Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Capital Partners S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. działając na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 28 listopada 2023 r. podaje do publicznej wiadomości tryb i warunki nabycia akcji własnych, określone Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 29 listopada 2023 r.
Warunki nabycia akcji własnych zostały przedstawione w załączonym dokumencie pt. “Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Capital Partners S.A.”.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Capital Partners S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu