Znacząca Umowa

Warszawa, dnia 2004-03-31
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2004 roku zawarł umowę w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego z Telmax Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. Przedmiotem umowy jest doradztwo w zakresie przeprowadzenia procesu połączenia poprzez przejęcie Telmax S.A. i PUP Spin Sp. z o.o. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż potencjalna wartość wynagrodzenia może przekroczyć 20% obecnych kapitałów własnych Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 7 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 r. – Regulamin obrotu