Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Warszawa, dnia 2010-03-19
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.
Wymienione w wykazie informacje są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.c-p.pl w dziale relacji inwestorskich oraz w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul Królewskiej 16.

Podstawa Prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Prezes Zarządu
Paweł Bala