Zmiana w składzie organu zarządzającego w dn. 30.12.2002 r

Warszawa, dnia 2002-12-30

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 36/2002 – zmiana w składzie organu zarządzającego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2002 powierzyła pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Panu Arturowi Rykowskiemu, który do tej pory pełnił w Zarządzie Spółki funkcję Wiceprezesa.

Podstawa Prawna: par. 4 pkt 3 ust.16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu

Prezes Zarządu
Artur Rykowski

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz