Korekta wyceny certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 04 stycznia 2019 r. została powiadomiona o korekcie oficjalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ, którą Sółka przekazała raportem bieżącym nr 2/2019 w dniu 03 stycznia 2019 r.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość jednego certyfikatu po korekcie wyniosła 378,51 zł (przed korektą 378,83 zł). W załączeniu przekazujemy skorygowaną informację dodatkową o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ. Zmiana wynika z korekty wyceny certyfikatów inwestycyjnych CP FIZ subfundusz CP Private Equity.

Skorygowana informacja dodatkowa o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ na dzień 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu