Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta

Zarząd Capital Partners SA ( dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu powiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Adama Chełchowskiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
Treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Powiadomienie o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Adama Chełchowskiego

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Paweł Bala

Prezes Zarządu