Lista akcjonariuszy na NWZA

Warszawa, dnia 2002-06-11

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 8/2002 – lista akcjonariuszy na NWZA

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 czerwca 2002 roku reprezentowane było 100% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 100% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Obecni akcjonariusze:

•Arkadiusz Piotr Śnieżko
•Paweł Bala.

Podstawa Prawna: par. 66 RRM z dn. 16 paź. 2001, załącznik nr. 1 do Reg. Obrotu CeTO, par. 5.

Prezes zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko