Liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 lipca 2017r. informacji z Domu Maklerskiego BOŚ S.A., że w ramach ogłoszonej w dniu 21 czerwca 2017r. (Raport bieżący nr 15/2017) „Oferty zakupu akcji spółki Capital Partners S.A.” przedstawionej w wykonaniu Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 26 kwietnia 2017r. Akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży obejmujące łącznie 19.279.116 akcji Spółki.
Oferta zakupu obejmuje 1.500.000 akcji, w związku z czym Spółka nabędzie akcje objęte ofertami sprzedaży z zastosowaniem proporcjonalnej redukcji. Na podstawie otrzymanej informacji średnia stopa alokacji wyniesie 7,7804%. Planowanym dniem rozliczenia transakcji jest 12 lipca 2017r.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu