Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 10 sierpnia 2006r. błędnie została przekazana informacja o zawarciu przez Spółkę CP Energia S.A. warunkowej umowy w przedmiocie nabycia akcji spółki ZAO KRIOGAZ.

Warszawa, dnia 2006-08-11
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 10 sierpnia 2006r. błędnie została przekazana informacja o zawarciu przez Spółkę CP Energia S.A. warunkowej umowy w przedmiocie nabycia akcji spółki ZAO KRIOGAZ.
Przedmiotem umowy jest nabycie 50.000 akcji spółki ZAO KRIOGAZ stanowiących 100% w kapitale zakładowym ZAO KRIOGAZ, a nie jak błędnie podano 500.000 akcji.

Podstawa Prawna: art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala