Niedojście do zawarcia ugody

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 01 sierpnia 2015r. Zarząd Capital Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2015r. odbyło się posiedzenie Sądu, w którym uczestniczył przedstawiciel Spółki. Na posiedzeniu tym Sąd ogłosił postanowienie o niedojściu do zawarcia ugody.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Paweł Bala

Prezes Zarządu