Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 6 października 2006r.

Warszawa, dnia 2006-10-06
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 6 października 2006r. reprezentowane było 52,14% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali:
– Pani Anna Bala, która wykonywała prawo głosu z 1.957.140 akcji, co dawało 31,23% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, oraz
– Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 3.875.596 akcji, co dawało 61,84% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Podstawa Prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Prezes Zarządu
Paweł Bala