Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 22 kwietnia 2013r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 kwietnia 2013r. reprezentowane było 38,88% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:
– Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 3.818.596 akcji, co dawało 40,18% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 15,62% w ogólnej liczbie głosów,
– Pan Adam Chełchowski, który wykonywał prawo głosu z 3.230.000 akcji, co dawało 33,99% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 13,22% w ogólnej liczbie głosów,oraz
– Pani Anna Bala, która wykonywała prawo głosu z 2.454.280 akcji, co dawało 25,83% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 10,04% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Paweł Bala

Prezes Zarządu