Nabycie praw do akcji przez osoby zarządzające

Warszawa, dnia 2006-03-31
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2006r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Pana Pawła Bali oraz od Wiceprezesa Zarządu Pana Konrada Korobowicza o nabyciu przez nich praw do akcji serii C Capital Partners S.A. w wyniku dokonanego przez KDPW w dniu 29 marca 2006r. przydziału.
Pan Paweł Bala nabył 3.050.275 praw do akcji za łączną ceną 3.050.275,00 zł. Pan Konrad Korobowicz nabył 220.000 praw do akcji za łączną cenę 220.000,00 zł.
Jednocześnie Pan Paweł Bala poinformował o dokonaniu transakcji nabycia 1.565.712 praw do akcji za łączną cenę 1.565.712,00 zł przez swoją żonę, Panią Annę Bala.

Podstawa Prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Prezes Zarządu
Paweł Bala

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz