Zmiany w składzie organu zarządzającego w 30.08.2002

Warszawa, dnia 2002-08-30

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 22/2002 – zmiany w składzie organu zarządzającego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2002r. odwołała z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu pana Krzysztofa Durczaka. Odwołanie nastąpiło bez podania jego przyczyn.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2002r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła rezygnacje pana Krzysztofa Pietkuna z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Pan Krzysztof Pietkun nie podał przyczyny swojej rezygnacji.

Podstawa Prawna: par. 4 pkt 3 ust. 15 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko